Základní pojmy snowboardingu

16.01.2009 15:31

Slovník -

Základní pojmy snowboardingu

SNB - zkratka pro snowboard - čili board, deska, prkno, fošna, snowbitch, snoubitch, snoubič, snoubord, snowbord, snouboard - prostě snowboard ( každej tomu říká trochu jinak )

FS - freestyle

FR - freeride

Carving - oblouk vedený pouze po hraně, řezaný oblouk, jízda řezanými oblouky

Backside (BS) - strana (hrana) prkna, u níž máme paty nohou

Backside rotace - rotace, při které se po prvních 90 stupních dívá jezdec dozadu (čili Goofy doleva, Regular doprava)

Frontside (FS) - strana (hrana) prkna, u níž máme špičky nohou

Frontside rotace - rotace, při které se po prvních 90 stupních dívá jezdec do směru jízdy (čili Goofy doprava, Regular doleva)

Regular - postavení jezdce na prkně levou nohou dopředu

Goofy - postavení jezdce na prkně pravou nohou dopředu

Air - skok - jednotlivé skoky mají svá jména (viz. pokročilé), také název pro FS vázání se dvěma přezkami

Grab,chytka,pochyt - chycení prkna ve vzduchu rukou (kterou rukou a v jakém místě se prkno chytá, je dáno konkrétním typem triku - viz. pokročilé)

Onefoot - jízda nebo trik prováděný pouze s přední nohou ve vázání

Switch,Switchstance (SS) - jízda nebo nájezd do triku (skoku) v opačném směru,než jezdec běžně jezdí

Fakie - dokončení triku (skoku) v opačném směru, než jezdec běžně jezdí

Zpět