Pro pokročilejší ridery

16.01.2009 15:32

Pro pokročilejší ridery

 

Air-to-Fakie Kdykoli jezdec na rampě dopadne ve stejném směru jako odstartoval (tj. bez rotace)
Alley-oop Na rampě: rotace ve směru do svahu (proti svahu) tj. BS na FS hraně nebo opačně.
Backside Air (B/S) Na rampě: jakýkoli polet prováděný na backside hraně.
BackScratch Air Stejně jako Method akorát že prkno je přitaženo k tělu a chycena je přední hrana.
Bonk Dotknutí se prknem něčeho jiného než sněhu (trubka,lavička,lyžařova hlava :)
Caballerial (Cab) Rampová 360ka rozjížděná na fakie (dopad v normálním směru)
Canadian Bacon Air Zadní ruka chytne přední hranu na patce leč mezi nohama (rozdíl od TailGrabu)
Chicken Salad Air Zadní ruka chytne mezi nohama zadní hranu (mezi vázáními)
Crail Air Zadní ruka chytne přední hranu prkna před přední nohou. Zadní noha natažená.
Crash Nejčastěji prováděný air. Česky "držka". :D
Crossbone Method Air Method Air kde je natažená zadní noha.
50/50 Slide na rampě při němž je deska paralelní s coppingem(hranou rampy).
540 Air (a.k.a. five) Rotace o 540 stupňů. Na skoku dopad do fakie. Na rampě dopad v normálním směru.
Flying Squirrel Air Ohnutí kolen a chytka přední hrany oběma rukama (v blízkosti odpovídající nohy)
Frontside Air Jakýkoli polet na rampě jehož základem je 180ka na frontside. (prováděný na FS hraně)
Grind Klouzání po pevném objektu (kolejnice,dřevo).
Indy Air Zadní ruka chytne přední hranu mezi vázáním.
Invert Jakýkoli trik kde prkno je nad jezdcovou hlavou a jezdec balancuje na jedné nebo obou rukou na hraně rampy.
McTwist Jezdec stoje na rukou(ruce) na hraně rampy vykoná točku(360,540,720).
Japan Air Přední ruka uchopí přendí hranu před přední nohou, obě kolena pokrčena.
Jib Pojezd po čemkoli jiném než sníh (strom,stůl,popelnice,lyže....)
Lien Air Přední ruka chytne zadní hranu a tělo se nakloní před prkno.
McEgg Invert přes přední ruku + 540
Melonchollie Air Přední ruka chytá zadní hranu mezi vázáním.
Method Air Přední ruka chytá zadní hranu, kolena pokrčená, prkno otočeno skluznicí vzhůru.
Miller Flip Invert přes přední ruku + 360. Na rampě dopad do Fakie.
Misty Flip 180(540) + flip
Mosquito Air Přední ruka chytá zadní hranu mezi vázáním + 180 (na rampě)
Mute Air Přední ruka chytá přední hranu mezi vázáním.
Nollie To samé jako ollie akorát že přes špičku.
Nose Bonk Ťuknout do něčeho špičkou prkna. (Úmyslně ... ne najet na šutr!)
Nose Grab Přední ruka chytne špičku prkna.
Nose Poke Protažení prkna směrem dopředu.
Nose Slide Klouzání po něčem na špičce prkna.
Nuclear Air Zadní ruka kříží tělo a chytá zadní hranu před přední nohou.
Ollie Způsob, jak se dostat do vzduchu bez skokánku. Přední nohu táhnu do vzduchu, čímž se mi ohýbá patka prkna a ve vhodném okamžiku se z patky odrazím a prkno mě "kopne" do vzduchu a přitahuji zadní nohu k tělu.
180 Air Otočení ve vzduchu o půlotočku. Na skoku dopad do fakie, na rampě v normálním směru.
Pop Tart Skok z fakie do normálního směru na rampě - bez rotace.
Revert Změna fakie do normálního směru (a opačně) bez skoku.
Rewind Termín popisující změnu směru rotace během skoku.
Rocket Air Přední ruka chytá přední stranu prkna, zadní noha propnutá, prkno míří kolmo vzhůru.
Rodeo Flip Backflip + 540
Seatbelt Air Přední ruka kříží tělo a chytá patku.
Shifty Air Bezúchopový skok, kdy je prkno vytočeno v opačném směru proti tělu a při dopadu vráceno zpět.
Slob Air Přední ruka chytá mute, zadní noha napnutá, prkno vodorovně se zemí.
Spaghetti Air Přední ruka prochází mezi vázáním okolo přední nohy chytá zadní hranu před přední nohou.
Stalefish Air Zadní ruka chytá zadní hranu za zadní nohou (nebo mezi vázáním)
Stalemasky Air Přední ruka chytá zadní hranu mezi nohama, přední noha natažená.
Stiffy Air Obě nohy natažené plus nějaký grab (Indy,Mute...)
Swiss Cheese Air Zadní ruka prochází mezi nohama a chytá přední hranu za zadní nohou.
Tail Grab Zadní ruka uchopí patku prkna.
Tail Poke Protažení prkna směrem dozadu.
Tail Slide Slide po patce prkna.
Tail Wheelie Jízda po patce prkna, špička je ve vzduchu.
Taipan Air Přední ruka prochází za přední nohou a chytá přední hranu mezi vázáním. Přední koleno pokrčeno.
360 Air (a.k.a. three)Rotace o 360 stupňů. V rampě dopad do fakie (nebo naopak odraz z fakie a dopad do normálního směru
Zpět